SlovenskýEnglish

Kvíz Cesty k oslobodeniu

 28.06.2013

Obec Tokajík v spolupráci s Ozbrojenými sliami Slovenskej republiky a Múzeom SNP Banská Bystrica zorganizovali 31.5.2013  v Dome kultúry poznávací kvíz o druhej svetovej vojne. Kvízu sa zúčastnilo šesť súťažiacich družstiev zo ZŠ Kolbovce, ZŠ na Konštantinovej ulici (dve družstva), ZŠ na Hrnčiarskej ulici v Stropkove, ZŠ na Mlynskej ulici a ZŠ na Dukelskej ulici V Giraltovciach. Kvíz, ktorý pozostával z troch kôl po dve otázky moderoval Miroslav Mlinár z RTVS. Víťazmi kvízu sa stali žiaci zo ZŠ Kolbovce, za nimi skončili žiaci A družstva zo ZŠ na Konštantinovej ulici a tretie miesto obsadilo B družstvo z tej istej školy. Tri najlepšie tímy boli odmenení hodnotnými vecnými cenami. Po vyhodnotení následovalo občerstvenie, ktoré pripravil Obecný úrad Tokajík za pomoci sponzorov.Bodkou za vydarenou akciou bola ukážka bojovej techniky v réžií Klubu vojenskej histórie Dukla z Prešova. Tento bol nultý ročník a s učiteľmi sme sa dohodli, že si ho o rok zopakujeme. Dúfam, že sa z kvízu Cesty k oslobodeniu stane tradícia do budúcnosti uviedla na záver starostka obce Jana Madvecová.

Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.


Zoznam aktualít: