SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obectokajik.sk spravuje Obec Tokajík je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Tokajík

Adresa:

Obecný úrad Tokajík
Tokajík 45
090 34 Tokajík

IČO: 00331091

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stropkov
Región: Ondava
Počet obyvateľov: 98
Rozloha: 824 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1430

Všeobecné informácie: obectokajik@post.sk
Podateľňa: obectokajik@post.sk
Starosta: obectokajik@post.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obectokajik.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 054 / 749 95 01
E-mail: obectokajik@post.sk

 

Kompetencie:
Obec Tokajík je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).