SlovenskýEnglish

Symboly obce

Pri tvorbe erbu obce nebolo možné vychádzať z historickej obecnej pečate. V dostupných prameňoch na Slovensku ani v zahraničí sa nam nepodarilo nájsť obecnú pečať s originálnym znamením.V Altenburgerovej zbierke pečatí v Uhorskom krajínskom archíve v Budapešti sa takáto pečať nenachádza a rovnako neúspešný bol aj výskum v Boršodsko-zemplínskom  župnom archíve v Sátoraljaújhelyi, kde je uložený archív Zemplínskej stolice. Z uvedených dôvodov bolo potrebné pristúpiť k tvorbe úplne nového erbu obce.  Erb obce Tokajík tvorí: V modrom polí štítu na zelenom trojvrší tri zlaté kríže, v dolnej časti dve skrížené strieborné sekery so zlatými poriskami