SlovenskýEnglish

Zástupcovia vypálených obcí si prevzali vyznamenania

 15.03.2015

Vyznamenanie prevzala aj naša obec.

Prednedávnom sa v Múzeu SNP v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie pri príležítosti 70. výročia události v Kalništi. Po položení kytice v Pietnej sieni múzea, básni, privítaní a pohľade do histórie sa slova ujal generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev. Následoval kultúrny program, po ktorom prišlo na rad udeľovanie vyznamenaní zástupcom 102 slovenských obcí vypálených počas fašistických a nacistických represálií. Z rúk hlavného štátneho radcu MO SR Richarda Zimányiho si vyznamenania prevzala aj zastúpkyňa našej obce - starostka obce Jana Medvecová.


Zoznam aktualít: