SlovenskýEnglish

Voľby prezidenta SR - zverejnenie emailovej adresy

 12.02.2019

                                                OZNÁMENIE

o zverejnení emailovej adresy obce Tokajík na dorúčovanie oznámenia o delegovaní

     člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  a na dorúčovanie žiadosti

                                       o vydanie hlasovacieho preukazu

                                   obectokajik@post.sk


Zoznam aktualít: