SlovenskýEnglish

Voľby prezidenta SR - Informácia pre voliča

 26.01.2019

Obec Tokajík informujr verejnosť, že predseda NR SR vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z.

                               voľby prezidenta Slovenskej republiky

                        a určil termín ich konania na sobotu 16.marca 2019.

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje obec Tokajík informáciu o

                             podmienkach práva voliť a práva byť zvolený.

 

Informáciu pre voliča - voľby prezidenta SR 2019 zverejňujeme v dokumentoch


Zoznam aktualít: