SlovenskýEnglish

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

 12.09.2014

Obec Tokajík zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí. V zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. § 16 ods. 9 o voľbách do orgánov samosprávy obcí a jeho ďalších zmien a doplnkov obec Tokajík oznamuje, že mala ku dňu vyhlásenia volieb, t. j. 7. júlu 2014 95 obyvateľov.


Zoznam aktualít: