SlovenskýEnglish

Spomienkové stretnutie k 70. výročiu Tokajíckej tragédie 21.11.2014

 24.11.2014

Pripomenuli sme si 70. výročie Tokajíckej tragédie.

Spomienkové stretnutie začalo v piatok 21.11.2014 o 10,00 hodine slávnostnou svätou liturgiou, po ktorej nasledoval pietný akt kladenia vencov pri pamätníku obetiam. Spomienkovú slávnosť poctili svojou účasťou náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučík Milan Maxim, delgácia prezidenta SR, zástupcovia Sekcie verejnej správy MV SR, zástupcovia vojnových veteránov, priamy účastník 2. svetovej vojny Ján Jurčišin, delegácia veľvyslanectva Ruskej federácie vedená Sergejom Nikitinom, delegácia zakarpatskej organizácie Klub 128. divízie, za pamätník Lidice Jaroslav Tauber, delegácia SZPB Bratislava, delegácie SZPB Prešov a Svidník, riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava Miroslav Čaplovič, zástupcovia múzea SNP Banská Bystrica, riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Roman Hradecký, zástupca predsedu PSK MUDr. Peter Obrimčák s delegáciou mesta Stropkov, delegácia mesta Svidník na čele s primátorom  mesta Jánom Holodňakom, starostovia okolitých obcí, delegácia Poľnohospodárského družstva v Nižnej Olšave, účastníci štafetového behu Tokajík - Kalinov a ďalší predstavitelia verejného života. Pri príležítosti 70. výročia SNP a ukončenia 2. svetovej vojny bola vojenskou medailou ocenená Alžbeta Medvecová, najstaršia žijúca obyvateľka našej obce, ktorá bola svedkom vypálenia obce a prednedávnom sa dožila deväťdesiatích rokov. Vyznamenanie za ňu prevzala jej dcéra. Po básni sa prítomným prihovorila starostka obce Jana Medvecová, ktorá priblížila smutné události spred sedemdesiatích rokov v našej obci. Oficiálnu čásť ukončila panachída, po ktorej nasledovalo neformálne stretnutie s občanmi obce. Pre zúčastnených študentov škôl boli pripravené ukážky vojenskej výstroje a výzbroje a ukážka zásahu služobného psa. Študenti si vyskúšali aj streľbu s krátkych zbraní. Spomienkové stretnutie pokračovalo v sobotu o 13,00 hodine ukážkami bojov v podaní Klubu vojenskej histórie Krasnogvardejci. O semnástej popoludní sa uskutočnil 8. ročník Koncertu pre Tokajík, na ktorom učinkovali Stropkoviani, Drišľak a Košarovčanka.

Fotografie z podujatí k 70. výročiu Tokajíckej tragédie zverejňujeme vo fotogalérií.


Zoznam aktualít: