SlovenskýEnglish

Spomienkové stretnutie

 29.11.2012

Uplynulo 68 rokov od Tokajíckej tragédie

V nedeľu 17.11.2012 sme si tokajícku tragédiu pripomenuli na spomienkovom stretnutí, ktoré sa každoročne koná pri pamätníku. Na pietnom akte kladenia vencov sa zúčastnili delegácie ministerstiev vnútra a obrany, zástupcovia štátnej správy, delegácia pamätníka Lidice, vojenskí veteráni z Ukrajiny, zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu vojakov SR, múzea SNP v B. Bystrici a starostovia okolitých obcí. S príhovormi vystúpili generálny riaditeľ Sekcie verejnej správy MV SR Adrián Jenčo, rodák zo Stropkova, predseda SZPB Pavol Sečkár a starostka obce Jana Medvecová. Pietný akt 68. výročia tragédie uzavrelá spomienková panachída za 32 zomrelých obyvateľov obce.

Fotografie s pietného aktu nájdete vo fotogalétií.


Zoznam aktualít: