SlovenskýEnglish

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

 12.09.2014

Obecné zastupiteľstvo v Tokajíku podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 15.augusta  2014 č. 3/2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Tokajíku bude mať celkom 5 poslancov ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.


Zoznam aktualít: