SlovenskýEnglish

Našú obec navštívila česká delegácia

 14.06.2012

Našú obec navštívila 42-členná česká delegácia

V rámci 6. stretnutia členov Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prešove so 42-člennou delegáciou Klubu českého pohraničia Juhočeského kraja navštívila výprava viacero miest na východnom Slovensku viažúcich sa k druhej svetovej vojne. Navštívili aj našú obec. Podľa informácie podpredsedu Oblastného výboru SZPB Prešov Mgr. Petra Kasardu išlo už o piatu výpravu do našej obce. Pri pamätníku Tokajíckej tragédie položili kyticu kvetov a podpredseda im priblížil pohnuté historické události, ktoré sa v obci odohrali 19.11.1944. V múzeu ich privítala zástupkyňa starostky obce Jiŕina Medvedzová. Vzhliadli stálu expozíciu ako aj film o Tokajíckej tragédií. Potom nasledovalo spoločenské posedenie v kultúrnom dome na ktorom sme naších hostí pohostili krajovou špecialitou - chutnou mačankou. Ústredná rada Klubu českého pohraničia v Prahe ocenila za ústretovosť a starostlivosť o české delegácie obec Tokajík a starostku obce Janu Medvecovú čestným uznaním.


Zoznam aktualít: