Kontakt:

Obecný úrad Tokajík
č. 45
090 34 Tokajík
Tel: 054/7499501
www.obectokajik.sk
Email: obectokajik@post.sk
IČO: 00 331 091

DIČ: 2020822529
Prima Banka, a.s.
Č. ú. 0403560002/5600

Anketa:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.tokajik.ocu.sk spravuje Obec  Tokajík a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Tokajík
č.45
090 34 Tokajík

IČO: 00 331 091

DIČ: 2020822529

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Stropkov
Región: Ondava
Počet obyvateľov: 120
Rozloha:  824 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1430

Všeobecné informácie:   obectokajik@post.sk
Podateľňa:    obectokajik@post.sk
Starosta:  Jana Medvecová, mobil: 0903 409 705,0917 230 846,  obectokajik@post.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obectokajik@post.sk  

Administrator: milan.grosko@centrum.sk  

Sekretariát:
Tel./Fax:
054/7499501, Email: obectokajik@post.sk

Kompetencie:

Obec  Tokajík  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Tokajík je zriadený na Obecnom úrade vo Vyšnej Olšave so sídlom v Stropkove, Hviezdoslavova 7.                      .

Úradné hodiny:

Pondelok:  08,00  -  13,00    
Utorok:       08,00  -  13,00    
Streda:       08,00  -  13,00     
Štvrtok:       08,00  -  13,00    
Piatok:        08,00  -  13,00    


Aktualizované 28.05.2012

Technický prevádzkovateľ: wbx s.r.o.

Ostrovského 2
Slovenská republika
Tel.: 055 644 25 35
e-mail: info@webex.sk